دیگه موقتاً نقاشی رو می‌ذارم کنار.
وقتم رو متمرکز توسعه‌ی پروژه‌ی بعدیم می‌کنم.

👈🏼 البته اگه بخواین سفارش #نقاشی و یا #طراحی اثری رو بدین در خدمتم. تو تلگرامم مطرحش کنید.

https://t.me/Farshadium

فعلاً وقت طراحی و توسعه و انجام کارهای باحاله :)

با من همراه باشید...