نقاشی دیجیتال "مهرناز دبیرزاده" و "فرناز دبیرزاده" - اثر فرشاد قدسی

به اینستاگرام، پروفایل بینهانس و دریبل من نیز سری بزنید ;-)
همچنین در یوتیوب ویدئوی مراحل این نقاشی رو ببینید...


نقاشی دیجیتال مهرناز دبیرزاده و فرناز دبیرزاده