«یک سلام» دستیار هوشمند و پاسخگوی همیشه در دسترس شماست. می‌توانید از او درباره‌ی زمان و تاریخ، آب و هوا، قیمت ارز، شخصیت‌ها، رویدادها و اطلاعات عمومی بپرسید.

یک سلام؛ دستیار هوشمند شما!
[توجه: لینک وب‌سایت و اپلیکیشن از دسترس خارج شدند.]


یک سلام