خدانگهدار دستیار هوشمند "یک سلام"!

وب‌سایت و اپلیکیشن دستیار هوشمند "یک سلام" رو به دلایلی که پیش‌تر توضیح داده بودم از دسترس خارج کردم.