نقاشی جدیدم، پرتره‌ی پریناز ایزدیار. براش ساعت‌ها وقت گذاشتم،
می‌تونید در بی‌هانس و دریبل و اینستاگرام کارهای من رو دنبال کنید:

نقاشی پریناز ایزدیار